20h đầu tiên để Học Bất Cứ Điều Gì – Josh Kaufman – Tedx Talk

20h đầu tiên để Học Bất Cứ Điều Gì – Josh Kaufman – Tedx Talk

Mất 10.000h để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cạnh tranh và hẹp nào đó, nhưng chỉ cần 20h để học (tốt) một thứ gì đó mới.

20h Dau Tien De Hoc Bat Cu Dieu Gi Josh Kaufman 2
Mất bao lâu để học được một kỹ năng mới: 20 giờ.
20h Dau Tien De Hoc Bat Cu Dieu Gi Josh Kaufman 1 1

Công thức 20 giờ học một thứ gì đó mới bao gồm 4 bước:

1. Deconstruct the skill – Phân tích kỹ năng:

  • Xác định chính xác mức độ bạn muốn đạt được khi hoàn thành.
  • Chia thành các phần nhỏ hơn. Một kỹ năng thường là 1 bộ kỹ năng nhỏ hơn nằm bên trong.
  • Xác định các kỹ năng nhỏ trọng yếu có thể giúp mình đạt được mức độ mà mình đã đề ra ban đầu. Và thành thạo chúng trước.

2. Learn enough to seft-correct – Học đủ để có thể tự sửa sai

  • Chọn 3-5 nguồn tài nguyên để học (Video, book, article, course,…)
  • Học đủ để nếu có gặp vấn đề, bạn có thể tìm ra cách làm khác đi để tốt hơn.

3. Remove practice barriers – Vượt qua các chướng ngại vật

  • Loại bỏ các chướng ngại vật như: TV, Internet,..
  • Tập trung tối đa trong thời gian học – luyện tập (45p – 1h)

4. Practice at least 20h – Luyện tập tối thiểu 20h

  • Luyện tập tối thiểu 20h cho một kỹ năng mà bạn muốn.
  • Sau khi vượt qua 20h, bạn có thể rèn luyện hơn nữa để trở thành chuyên gia.