Huy Trần

20h đầu tiên để Học Bất Cứ Điều Gì – Josh Kaufman – Tedx Talk

20h Dau Tien De Hoc Bat Cu Dieu Gi Josh Kaufman Cover

Mất 10.000h để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cạnh tranh và hẹp nào đó, nhưng chỉ cần 20h để học (tốt) một thứ gì đó mới.

Mất bao lâu để học được một kỹ năng mới: 20 giờ.

Công thức 20 giờ học một thứ gì đó mới bao gồm 4 bước:

1. Deconstruct the skill – Phân tích kỹ năng:

2. Learn enough to seft-correct – Học đủ để có thể tự sửa sai

3. Remove practice barriers – Vượt qua các chướng ngại vật

4. Practice at least 20h – Luyện tập tối thiểu 20h

Exit mobile version